headermooi2

Binnen mijn praktijk MoOi maak ik gebruik van verschillende behandelingsvormen en therapieën.

• Cognitieve Gedragstherapie www.vgct.nl
• EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) www.emdr.nl
• EFT (Emotionally Focused Therapy) voor partners www.eft.nl
• Schemagerichte therapie www.schematherapie.nl
• Inzichtgevende therapie  
• Oplossingsgerichte therapie  
• Technieken uit Mindfulness, ACT en Focusing  
• Systeemtherapeutisch werk ik met kinderen en gezinnen  


Ik zet die behandeling in die het meest bij uw klachten past en waarmee ik denk de meeste voortuitgang te boeken. Het zal vaak een combinatie van diverse behandelingen zijn. Gewerkt wordt op een cliëntgerichte wijze dat wil zeggen afgestemd op uw persoon en behoeften. Uw klachten worden bezien vanuit een holistisch perspectief, vanuit wie u bent, vanuit uw verleden en uw huidige omgeving. We kijken naar wat uw klachten zijn, waar ze vandaan komen maar vooral waar u naar toe wilt. Het uiteindelijke doel van de behandeling is een leven dat voor u kwaliteit heeft, waarover u de regie heeft en waarbij u kunt omgaan met de uitdagingen en problemen die u in het dagelijks leven tegenkomt.

WERKWIJZE

Intakegesprek

Na het telefonisch contact volgt een intakegesprek. Dit is een kort persoonlijk gesprek van 30 minuten waarin u uw klacht(en) aangeeft en ik samen met u kijk naar uw hulpvraag. Het doel hiervan is om te kijken enerzijds of u denkt verdere hulp nodig te hebben en of u mij daarbij als therapeut wenst, anderzijds bekijk ik of ik u met uw hulpvraag kan helpen. Dit is de reden dat ik heb besloten hier geen kosten aan te verbinden. Hierna kunt u beslissen of u behandeling wilt. U mag er gerust even over denken, ik vind het belangrijk dat u er een goed gevoel over heeft en gemotiveerd bent om met uw klachten aan de slag te gaan.

Behandeling

Als u ervoor kiest om in behandeling te gaan, dan inventariseren we uw klachten en achterhalen we welke onderliggende problemen hieraan ten grondslag liggen. Daarna stellen we de gewenste behandeldoelen op, dit is wat u graag wilt veranderen en/of wilt bereiken. Dit is onze leidraad in het behandeltraject.
Soms krijgt u vragenlijsten en/of opdrachten mee, om ook thuis te oefenen met wat in de behandeling aan bod komt. Regelmatig evalueren we samen het behandeltraject en de voortgang ervan.
De gesprekken vinden gemiddeld tweewekelijks plaats, maar u bepaalt wanneer u komt. Het aantal gesprekken is afhankelijk van (de ernst) van uw klachten en persoonlijke behoefte.

 Psychologiepraktijk MoOi Mispelbos 24  info@psychologiepraktijkmooi.nl 
 Psychologe Marion Stoffels 5066 MB Moergestel  06 – 5551 2526 / 013 – 513 2310